Користувацька угода

Billboards.com.ua — сайт / платформа агрегатор зовнішньої реклами України.

1. Основні терміни

2. Загальні положення

2.1. Адміністрація сайту надає Користувачам можливість використовувати сервіси Сайту на умовах, викладених в цієї Угоді користувача (далі — Угода). Чинна редакція Угоди завжди знаходиться на сторінці за адресою https://billboards.com.ua/ua/agreement

2.2. Використання сервісів Сайту регулюється цією Угодою, а також локальними сервісними угодами, встановленими щодо окремих сервісів.

2.3. До цієї Угоди та відносин, що виникають у зв'язку з використанням сервісів Користувачами застосовуються закони України, законодавство місця перебування Користувачів, а також міжнародне законодавство.

2.4. Використовуючи функціональну можливість будь-якого з сервісів сайту, Користувач підтверджує свою беззастережну згоду з усіма умовами цієї Угоди та зобов'язується їх дотримуватися або припинити використання сервісів.

3. Предмет згоди

3.1. Сайт розміщено на фізичних серверах високої продуктивності, безпеки і надійності. Адміністрація проводить моніторинг працездатності, оновлення та створення резервних копій даних.

3.1.1. Адміністрація має право проводити профілактичні роботи на сайті з тимчасовим призупиненням роботи.

3.1.2 У разі настання форс-мажорних обставин, а також аварій або збоїв в програмно-апаратних комплексах третіх осіб, які співпрацюють з Адміністрацією, або дій третіх осіб, спрямованих на призупинення або припинення функціонування всіх або частини розділів сайту, можливе припинення роботи сайту без попереднього повідомлення користувачів .

3.2. У відповідність до цієї Угоди Адміністрація надає Користувачам Сайту цілодобовий доступ до безкоштовних сервісів, а також до платних сервісів, в разі зацікавленості в них з боку Користувача.

3.3. Адміністрація пропонує Користувачам наступні сервіси:

3.3.1. Доступ до інструментів підбору адресних програм.

3.3.2. Засоби управління адресними програмами / замовленнями.

3.3.3. Всі існуючі на даний момент сервіси, а також будь-який їх розвиток або додавання нових сервісів є предметом цієї Угоди.

3.4. Користувачі визнають, що сервіси та всі необхідні програми, пов'язані з ними, містять інформацію, захищену законами, в тому числі законом про інтелектуальну власність, а інформація, що надається в процесі використання сервісів, може бути захищена авторськими правами, торговими марками.

3.5. Адміністрація надає Вам особисте невиняткове і непередаване право використовувати програмне забезпечення, за умови, що ні Ви самі, ні будь-які інші особи за сприяння з Вашого боку ні копіювати або змінювати програмне забезпечення, створювати програми, похідні від програмного забезпечення, проникати в програмне забезпечення з метою отримання кодів програм; здійснювати продаж, поступку, здачу в оренду, передачу третім особам в будь-який іншій формі прав по відношенню до програмного забезпечення сервісів, наданих Вам за Угодою, а також модифікувати послуги, в тому числі з метою отримання несанкціонованого доступу до них.

3.6. Користувач погоджується з тим, що Адміністрація може здійснювати збір знеособлених статистичних даних про Користувачів.

3.7. Користувач погоджується не відтворювати, не повторювати і не копіювати, не продавати і не перепродавати, а також не використовувати в будь-яких комерційних цілях будь-які об'єкти інтелектуальної власності, розміщені на сайті.

3.8. Вся інформація, представлена на сайті будь то: ціни, зайнятість, адреси, фотографії, схеми рекламних конструкцій і т.д. і т.п. представлена в ознайомлювальних цілях і не може трактуватися як актуальна без письмового підтвердження Адміністрації.

4. Реєстрація, пароль і безпека

4.1. Для використання ряду сервісів, Ви погоджуєтеся надати достовірну і повну інформацію про себе з питань, зазначених у формі Реєстрації, і підтримувати цю інформацію в актуальному стані. Якщо Ви надаєте невірну інформацію або у Адміністрації будуть підстави вважати, що надана Вами інформація неповна або недостовірна, Ваш обліковий запис може бути заблокована або Вам буде відмовлено у використанні сервісів. Адміністрація залишає за собою право запросити документальне підтвердження Ваших даних.

4.2. По завершенні процесу реєстрації Ви можете використовувати вибрані Вами логін (унікальне символьне ім'я Вашого облікового запису) і пароль для доступу до персоналізованої частини сервісів. Адміністрація має право заборонити використання певних логінів.

4.3. Зареєструвавшись, Ви отримуєте непередаване право користуватися своєю Реєстрацією для доступу до сервісів. Ви не маєте права передавати свою Реєстрацію третій особі. Користувачі відповідальні за безпеку власних даних про логін та пароль, а також за використання сервісів під ними. Адміністрація не відповідає за можливу втрату або псування даних, яка може статися через порушення Вами положень цієї частини Угоди.

4.4. Адміністрація залишає за собою право видалити аккаунти користувачів, які не використали доступ до Сайту протягом довгого часу.

5. Права та обов'язки Користувача

5.1. Брати участь у розвитку Сайту і поліпшенні якості сервісів, шляхом внесення відповідних пропозицій на розгляд Адміністрації.

5.2. Повідомляти про помилки та неточності в наданій на Сайті (включаючи партнерські сайти) інформації з метою усунення помилок і доповнення корисними Користувачам даними.

5.3. Підтримувати актуальність своїх реєстраційних даних.

5.4. Вносити передоплату при зацікавленості Користувача в Доступі до платних сервісів.

6. Права і обов'язки Адміністрації

6.1. Уточнювати і доповнювати сервіси та адресні програми для поліпшення Сайту; мати доступ до даних облікового запису користувачів, а також зберігати і розголошувати такі дані, якщо такі дії необхідні для повнофункціонального використання сервісів Сайту іншими Користувачами.

6.2. Повідомляти Користувача Сайту про зміни, призупинення або припинення Доступу до сервісів або будь-якої частини сервісів. Користувач погоджується, що Адміністрація не несе відповідальності перед ним або будь-якою третьою особою за такі дії.

6.3. Встановлювати вартість Доступу до платних сервісів, шляхом розміщення на Сайті даної інформації.

6.4. Призупинити або скасувати Реєстрацію Користувача Сайту, або відмовити в наданні Доступу до сервісів, а в разі порушення Користувачем умов цієї Угоди не повертати кошти Користувача, в тому числі внесену передоплату, за отримання Доступу до платних сервісів Сайту.

6.5. В односторонньому порядку змінювати умови цієї Угоди або локальних сервісних угод шляхом розміщення на Сайті відповідних редакцій.

7. Відповідальність сторін

7.1. Користувач Сайту погоджується, що він несе особисту відповідальність (Адміністрація не несе відповідальності перед Користувачем Сайту або третіми особами) за порушення своїх зобов'язань, встановлене цією Угодою, а також за всі наслідки таких порушень, включаючи будь-які збитки чи шкоду, які може понести Адміністрація.

7.2. Замовляючи (купуючи) будь-які товари або послуги у третіх осіб Користувач визнає, що Адміністрація не є учасником угоди. Адміністрація не є власником рекламних конструкцій і не несе відповідальності за будь-які втрати або збитки будь-якого роду, понесені в результаті таких угод, а також використання інформації, отриманої через Сайт.

7.3. Адміністрація не несе відповідальності перед Користувачами Сайту або третіми особами за припинення дії облікового запису Користувача Сайту або припинення Доступу до сервісів, а також в разі збоїв Сайту, що виникли в результаті неполадок в телекомунікаційних, комп'ютерних, електричних та інших системах або в разі дій непереборної сили.

7.4. Ніщо в Угоді не може розумітися як встановлення між Користувачем Сайту і Адміністрацією як відносини по спільній діяльності, відносини особистого найму, або інші відносини, прямо не передбачені Угодою.